Actualitat

Compromís demana que bars i restaurants no paguin la taxa de les terrasses fins a final d’any

El sector de la restauració s’ha vist greument afectat per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19.

La pujada de casos afectats per la COVID-19 a la Seu d’Urgell durant el mes d’agost ha estat un cop dur més per al sector.

És clar que un dels sectors econòmics més afectats durant la pandèmia de la COVID-19, ha estat el sector de la restauració que ha hagut de tancar durant l’Estat d’Alarma i després patir restriccions d’aforament amb la limitació que això comporta.

Per això, Compromís X La Seu, després del repunt de casos de persones amb COVID-19 que va succeir durant el mes d’agost que va afectar durament al sector turístic, hotels, bars i restaurants entre d’altres, demana que no s’hagi de pagar la taxa d’ocupació de via pública de terrasses fins a final d’any, per pal·liar d’alguna manera els estralls causats en aquesta crisi.

Cal recordar que han sobrat altres partides pressupostàries destinades a empresaris i autònoms i que, per tant, es poden destinar a aquesta finalitat.

Ordeig declara que “en moments tan durs com el que estem vivint, l’Ajuntament com a institució ha d’estar a l’alçada de les circumstàncies” i afegeix que “el sector de la restauració necessita urgentment un cop de mà i l’Ajuntament, com a administració més propera, ha de col·laborar i  una manera ha de ser no cobrant les taxes de terrassa fins a final d’any”.

Compromís denuncia mala gestió de Junts i ERC en uns urinaris tancats que han costat més de 100.000€

L’equip de govern de PDeCAT i ERC van iniciar la tramitació de compra i instal·lació d’un urinari públic l’any 2018 amb un cost de 104.372,30 euros.

Els urinaris s’hauran de traslladar al bell mig de la plaça perquè no es podia instal·lar al local habilitat per fer-ho.

L’any 2018, sota el govern de PDeCAT, liderat per Batalla i Fierro, amb la col·laboració imprescindible i habitual d’ERC, liderat per Viaplana, es va iniciar els tràmits per a la instal·lació d’uns urinaris públics a la plaça Joan Sansa com a proposta d’ERC i com a condició per pactar i aprovar els pressupostos de l’any 2018.

Aquests lavabos han costat la xifra de 104.372,30 euros i no es podran inaugurar mai a la ubicació inicial pels conflictes veïnals que això ha generat a la comunitat de veïns de l’edifici.

D’aquests 104.372,30 euros, 55.165,56 euros corresponen a la compra del local, 37.159 euros a al compra dels lavabos, 8.255,83 euros a l’adequació del local i 3.791,91 euros a la instal·lació dels lavabos.

L’ajuntament ha iniciat els tràmits per a vendre al local mitjançant subhasta pública que ha quedat deserta. Aquest cas és un clar exemple de com no es poden malbaratar els diners públics i menys en moments de necessitat com els que estem vivint.

Cal dir, que aquesta imponent xifra s’haurà de sumar els diners que costarà desmuntar els urinaris de la ubicació actual, el trasllat fins el lloc definitiu, al bell de la plaça Joan Sansa, i l’adaptació d’aquest lavabo a la xarxes d’aigua, llum i clavegueram així com la carcassa exterior per vetllar la instal·lació del temps.

Ordeig declara que “un cop més els ciutadans i ciutadanes de la Seu som víctimes d’una gestió nefasta i negligent que malbarata els recursos públics d’una manera exemplar” i afegeix que “l’equip de govern de Junts i ERC hereu de governs anteriors haurien de demanar disculpes públiques per aquesta mala gestió”.

La taula de treball sobre el model sanitari de la Seu d’Urgell es posarà en marxa al setembre

Durant el ple municipal celebrat dilluns, Compromís va demanar la creació durant el mes de setembre de la taula de treball per avançar plegats.

Aquesta taula de treball serà político-tècnica amb membres de tots els grups municipals i amb experts i professionals sanitaris.

El dilluns 14 de setembre, es va celebrar el ple municipal en la que el grup municipal de Compromís X La Seu va fer un prec on es tornava a demanar la creació urgent d’aquesta taula de treball que ha de ser l’instrument per a definir el model sanitari de futur a la Seu i comarca.

Després de l’anunci, el 24 de juliol, on es va anunciar la construcció d’un nou hospital a la Seu d’Urgell i l’aturada de les obres que s’havien de començar de construcció de nous llits sociosanitaris a l’actual edifici de l’Hospital, aquesta taula de treball és més important que mai.

Aquest anunci de la construcció del nou hospital és una primera passa d’un llarg camí i des de Compromís es creu imprescindible fer un Pacte de Ciutat en la que s’impliquin tots els grup municipals, així com experts i professionals en la matèria.

Des de Compromís, sempre s’havia traslladat que les obres previstes a l’edifici antic de l’actual hospital, no s’adequaven a les necessitats sanitàries de la població de la nostra ciutat, ni a les de la població de referència a la qual ofereix els serveis la Fundació Sant Hospital. Per una banda, aquesta reforma impossibilitava una possible ampliació dels llits d’aguts i, per una altra banda, l’ampliació dels llits sociosanitaris tampoc resolien la necessitat el nombre de places que es necessiten.

Cal recordar que el grup municipal de Compromís X La Seu ja havia traslladat la necessitat urgent de la creació d’aquesta taula de treball. De fet, Compromís va presentar, al ple de novembre de l’any 2019, la proposta de la creació d’una taula de treball político-tècnica que estudiés de forma conjunta el model sanitari que volem implementar a la Seu d’Urgell.

Aquesta taula haurà d’establir un model sanitari ampli que no només tingui en compte el nou hospital, sinó que també inclogui l’atenció primària i, sobretot, l’atenció a la gent gran.

L’atenció a la gent gran ha de ser un dels pols importants d’acció. És palesa la necessitat de la construcció urgent d’una residència de nova planta al terreny de l’Horta del Valira, per posar remei urgent a la manca de places de residència a la Seu i a la comarca, amb el model que decideixi la taula de treball que inclogui els nous models que garanteixin un tractament digne a les persones.

Per tant , Compromís X La Seu va tornar a demanar al ple la creació d’aquesta taula de treball vital per al futur de la nostra ciutat al ple proppassat. L’actual alcalde de Junts, Jordi Fàbrega, va donar el seu suport i compromís de tenir-la en marxa abans de finals del mes de setembre.

Compromís, malgrat tot el temps perdut durant aquest temps, ofereix un altre cop tota la col·laboració i treball per a ajudar a que aquest projecte sigui una realitat en el més breu termini de temps possible.

Ordeig declara que “hem d’aconseguir entre tots un Pacte Sanitari que garanteixi la sanitat pública de qualitat durant dècades a la nostra ciutat i també a la comarca” i afegeix que “aquest pacte haurà d’abordar no només el tema de la construcció del nou hospital, sinó també la cartera de serveis, així com la futura residència”.

Rebuig per part de Junts i ERC a crear una taula de treball per millorar el servei d’atenció a domicili a la comarca

Compromís va presentar ahir una moció al Ple del Consell Comarcal en la que mostrava la seva preocupació pel servei d’atenció a domicili i instava als grups comarcals a treballar plegats per millorar-ne el servei.

La externalització del servei per part del CAPAU no ha suposat cap millora per un servei que no cobreix les necessitats del territori i fomenta la precarització laboral de les seves treballadores.

En el Ple del Consell Comarcal celebrat ahir Compromís X Pirineu va presentar una moció en la que mostrava la seva preocupació pel servei d’atenció domiciliària i proposava la creació d’una taula de treball formada per representants dels tres partits polítics amb representació al Consell, amb tècnics dels serveis socials i representants del sector de l’atenció a les persones en situació de dependència, amb un doble objectiu: conèixer la situació real dels SAD i establir plegats objectius i línies de treball de futur per millorar-ne el servei. La moció va ser rebutjada per part de Junts i ERC.

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat tenen limitada l’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Inclou dos tipus de serveis: els serveis d’ajuda a domicili (tasques de llar i cura personal) i els servei de les tecnologies de suport i cura (telealarma i teleassistència).

El SAD està considerat com un servei social bàsic depenent del Departament de Treball, Afers Socials i Família i, en la nostra comarca, es gestiona des del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), que va decidir externalitzar els dos serveis. En la legislatura passada, concretament el 15/03/2018, es va aprovar el plec de condicions administratives i tècniques per licitar la contractació dels serveis d’ajuda a domicili.  

La consellera portaveu del grup comarcal, Carlota Valls, va argumentar els motius pels quals es fa necessari una revisió del servei: el dificultós procediment d’externalització, les precàries condicions de treball de les treballadores, algunes queixes rebudes per part dels usuaris en relació a la qualitat del servei que s’ofereix i el baix nombre de persones ateses en l’últim any a la comarca.

Pel que fa a la contractació, després de quatre concursos deserts, quasi dos anys després i amb certs problemes amb la presentació de la documentació, el novembre del 2019 se signa un contracte amb la única empresa que finalment es presenta, Suport Assistencial SL, empresa de nova creació i amb seu a Lleida. Compromís va formular a l’equip de govern la pregunta si es va estudiar en profunditat si es donaven les condicions adequades al territori per externalitzar aquest servei.

Compromís va recordar que la PADC (Plataforma d’Atenció Domiciliària de Catalunya) porta anys denunciant la situació de precarietat laboral en les empreses gestores dels SAD i ha fet un estudi que ha aportat dades com que el 93 % són dones, el 98% cobren menys de 1.000 € al mes i un 70 % treballen a temps parcial. Situació de les que no semblen estar exemptes les treballadores de la nostra comarca.

Per altra banda, també es va posar sobre la taula les queixes que s’han rebut per part d’usuaris del servei. El servei d’atenció a domicili requereix una gestió molt acurada donat que la majoria d’usuaris necessiten atenció a la mateixa franja horària, sent la primera hora del matí la més demandada, moment en que la persona en situació dependència necessita un suport per llevar-se del llit, realitzar la higiene personal, prendre la medicació i organitzar els àpats i les activitats del dia.

En aquest sentit, Compromís va preguntar a l’equip de govern quines eines de fiscalització disposa, com administració amb les competències delegades al respecte,  per controlar les condicions laborals dels treballadors així com  la qualitat del servei que s’ofereix.

En la última memòria del CAPAU es comptabilitzen 27 persones ateses al 2019 en el servei d’ajuda a domicili. Per a Valls, tenint en compte que tenim una població envellida per damunt de les dades mitjanes de Catalunya i una necessitat claríssima  de serveis d’atenció domiciliària per la manca de places de residència i de sociosanitari, el nombre de persones ateses denota clarament que el servei prestat és quantitativament insuficient.

Carlota Valls, consellera portaveu del grup de Compromís X Pirineu, ha declarat: “m’entristeix molt que Junts i ERC demostrin, un cop més, que la gent en situació de dependència no estiguin entre les seves prioritats. Que la nostra gent gran no protesti per la manca de places de residència i de sociosanitari i per l’insuficient servei a domicili, només s’explica pel caràcter tan sofert d’aquesta generació que mereixerien un tracte millor per part de tots”.

Compromís ofereix suport administratiu a persones en situació vulnerable

El desbordament dels serveis socials i el tancament d’oficines d’atenció al públic d’alguns organismes ha provocat una dificultat afegida a les persones en situació vulnerable

La tramitació telemàtica dels ajuts de les diferents administracions requereix de coneixements  i equipaments informàtics que molta gent no disposa

La pandèmia provocada per la COVID-19 ha portat una crisi econòmica de gran abast. Moltes persones han patit un ERTO o s’han quedat a l’atur, algunes d’elles s’han trobat sense cap prestació. Des de les diferents administracions s’han ofert ajuts de diferents tipus per aquestes persones per mirar de pal·liar els efectes devastadors en la economia de moltes persones i famílies.

Però la tramitació d’aquestes ajudes no és fàcil. En primer lloc, moltes d’elles només contemplen la via telemàtica, tant per sol·licitar-la com per enviar tota la documentació requerida.  Això implica que el sol·licitant ha de disposar d’uns coneixements i uns equipaments informàtics que molta gent no disposa, i menys ara en situació de crisi. Moltes persones fins i tot ara s’han vist obligades a donar de baixa el seu contracte de connexió a Internet per no poder pagar-ho.

Les ajudes amb tramitació presencial tampoc han estat exemptes de dificultats. El desbordament dels serveis socials i el tancament d’oficines d’atenció al públic d’alguns organismes ha provocat una dificultat afegida a les persones en situació vulnerable. Telèfons que sempre comuniquen, cites a molts dies enllà, dificultat per aconseguir certa documentació requerida… han afegit més angoixa a situacions ja per si molt estressants.

Davant d’aquesta situació, el grup polític de Compromís ha posat a disposició de la població un servei de suport administratiu en el local que disposa a la plaça del Carme, el que ha permès que, fins el dia d’avui, més de mig centenar de persones de La Seu i la comarca hagin pogut tramitar amb èxit la sol·licitud de les ajudes.

Aquest servei ha funcionat pel procediment de cita prèvia per garantir les mesures de prevenció en salut i amb una durada de fins a una hora i mitja per persona. Per Joan Barrera, regidor i portaveu del grup de Compromís, la decisió d’oferir aquest servei gratuït a la població més vulnerable ve donat “per complir amb allò pel que estem a política la gent de Compromís: per millorar la vida de les persones”.

Pel que fa al tipus de demanda, Barrera explica que “la majoria de demandes ha estat la tramitació de l’ingrés mínim vital, una ajuda sense precedents del govern de l’Estat que suposa el reconeixement del dret a una vida digna de totes les persones” i afegeix que “el que més ens demana la gent és ajuda per trobar feina, tots preferirien treballar i no haver de demanar res”.