Actualitat

Les famílies dels pobles segueixen sense descomptes en les escoles de música, art i dansa

Compromís pel Pirineu va presentar una moció per equiparar els drets de tots els infants de la comarca en aquestes formacions a començament del curs passat

Els alcaldes de Junts i ERC, un any després, segueixen pensant si es faran càrrec o no de les bonificacions

A començament del curs passat el grup de Compromís pel Pirineu va presentar una moció al ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell per al compliment del principi d’igualtat en les escoles municipals de música, art i dansa ubicades a La Seu d’Urgell i que acullen infants de tota la comarca.

En aquestes escoles hi ha tres tipus de descomptes: un 20 % per famílies nombroses, un 20 % per famílies monoparentals, un 10 % per dos fills inscrits i un 20 % per tres o més fills inscrits. Però són  bonificacions a les que només tenen accés les famílies empadronades a La Seu donat que són descomptes que assumeix l’ajuntament de La Seu.

Els consellers i consellera de Compromís van presentar la petició al Consell Comarcal per a que fos des d’aquesta administració o des dels ajuntaments que les famílies dels pobles es poguessin acollir a les mateixes bonificacions, per un principi d’igualtat d’oportunitats.

La resposta de l’equip de govern, format per Junts i ERC, va ser que ho portarien al consell d’alcaldes per a que fos cada ajuntament el qui decidís si es volia fer càrrec o no d’aquestes ajudes a les famílies.

El curs 2019-2020 es va acabar i cap ajuntament va fer cap pas al respecte. Ha començat el nou curs escolar 2020-2021 i ni tan sols s’ha informat a les famílies afectades que es poden adreçar als seus ajuntaments per demanar l’ajut.

El grup comarcal ha fet arribar per diferents mitjans a la presidenta del Consell Comarcal, la Sra. Josefina Lladós, i als portaveus dels partits a govern Junts i ERC, la necessitat de donar una resposta a les famílies i complir amb els compromisos acordats al ple.

Segons Carlota Valls, regidora de l’ajuntament de La Seu i consellera al Consell Comarcal de Compromís ha declarat que “en un moment de crisi econòmica i que dediquem hores a parlar de la importància de lluitar contra el despoblament, em pregunto com és possible que els alcaldes i alcaldesses de Junts i ERC no han estat capaços de donar una resposta a aquestes famílies que fan un gran esforç portant els seus fills i filles a La Seu per millorar la seva formació”. I afegeix “ si volem pobles vius el suport a les famílies ha de ser cabdal, i la despoblació s’aconsegueix amb fets, no amb paraules”.

Compromís demana una reunió amb l’equip de govern per abordar la crisi sanitària a la Seu

Durant les darreres setmanes s’ha observat a la Seu, en la línia de tota la resta de territoris, un augment preocupant de casos de la COVID-19

El grup de Compromís demana una anàlisi de la situació sanitària actual per implementar mesures complementàries d’urgència, en cas de necessitat

El moment actual és molt preocupant a tot el territori, ja que el nombre d’infectats i les corbes de contagi creixen dia a dia.

La Seu d’Urgell no és aliè al problema i l’hospital està patint les conseqüències amb un augment dels ingressats i amb un esforç molt important per part dels professionals que treballen, que es juguen la seva salut.

Veient l’evolució de les dades, el grup municipal de Compromís X La Seu ha demanat una reunió urgent amb l’equip de govern per poder comprovar la situació actual i proposar mesures urgents, en cas de que sigui necessari, com pot ser una previsió de més llits hospitalaris tenint en compte que els hospitals de referència de Lleida o Barcelona, ja comencen a estar col·lapsats.

Aquests moments són molt difícils per a la ciutadania i cal que les administracions públiques estiguin a l’alçada de les circumstàncies i a la Seu hem de fer un esforç per tirar endavant la ciutat que pateix aquesta crisi sanitària, però també econòmica.

Per tant, cal que els polítics, guiats en tot moment pels professionals de l’hospital, tinguin plans alternatius per donar resposta a qualsevol contingència que es pugui presentar.

Ordeig declara que “en aquests moments tan complicats cal fer un esforç entre tots per donar solucions als problemes que té la ciutat i també als que puguin esdevenir” i afegeix que “Compromís actuarà sempre amb responsabilitat davant d’aquesta crisi”.

Compromís proposa mesures a l’ordenança fiscal per reactivar l’economia

En el proper ple s’aprovaran aquestes ordenances que regulen els impostos, taxes i preus públics

La situació econòmica requereix un esforç fiscal per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que ajudi als comerços i les empreses locals

La pandèmia global i les conseqüències que està patint tot el món està afectant a l’economia local de la nostra ciutat. Aquesta crisi econòmica requereix d’un esforç econòmic per part de l’Ajuntament i les ordenances fiscals, que regulen els impostos, taxes i preus públics que paguen els ciutadans i ciutadanes d’una població, són una eina que pot impulsar mesures que ajudin al sector econòmic de la Seu.

Al proper plenari es modificaran aquestes ordenances fiscals i és una oportunitat per aplicar mesures amb l’objectiu d’ajudar als comerços, empreses i autònoms de la Seu d’Urgell.

Compromís durant la present i l’anterior legislatura, ha fet vàries propostes de modificació d’aquestes ordenances on es recollien una sèrie de mesures per a reactivar l’economia d’alguns sectors afectats per la crisi, impuls d’energies verdes i abaratir alguns impostos que són dels més elevats de Catalunya.

Les propostes principals que el grup de Compromís X La Seu ha fet arribar a l’equip de govern de Junts i ERC són les següents:

  1. Crear una línia de subvencions per tal de bonificar fins el 90% de la quota de l’IBI als locals comercials del Centre Històric i d’altres zones d’interès.
  2. Rebaixa del tipus de l’IBI rústic per tal de compensar la pujada aplicada al 2018.
  3. Bonificació del 50% de la quota íntegra d’IBI per a béns immobles de naturalesa urbana d’ús residencial, comercial o empresarial en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a autoconsum per un màxim de 5 anys, una bonificació del 95% en l’ICIO corresponent a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a autoconsum.
  4. Reducció del 50% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) de l’Ajuntament en aquelles obres amb un import màxim de 30.000 €.
  5. Bonificació del 100% de la taxa d’ocupació de la via pública per terrasses a bars i restaurants, així com la bonificació del 100% de la taxa als paradistes del mercat setmanal.
  6. Bonificació de la quota de la plusvàlua per herència fins a un 95% en cas de familiars de primer grau.

Compromís defensarà al proper plenari la necessitat urgent aplicar aquestes mesures sense tancar-se a d’altres propostes que persegueixin el mateix objectiu.

Ordeig declara que “en temps difícils cal ser resolutius i aplicar mesures econòmiques que ajudin a tirar endavant el teixit comercial i empresarial de la Seu” i afegeix que “les mesures proposades per Compromís s’han vingut reclamant des de fa molt temps i ara, més que mai, és urgent que s’aprovin”.

Compromís s’oposa a l’augment del preu del menjador de la llar d’infants municipal Els Minairons

Junts i ERC han decidit pujar el preu del menjador, en ple context de crisi econòmica, el màxim que permet la llei

El grup municipal presentarà una moció de rebuig a aquest augment i demanarà una rebaixa d’un 10 % com a mínim

En el proper ple de l’ajuntament de la Seu, que es celebrarà el dilluns 2 de novembre, el grup Compromís presentarà una moció que mostra el seu rebuig a l’augment de preu del menjador escolar de la llar d’infants municipal Els Minairons , proposa que el preu es rebaixi un 10% com a mínim i demana més beques per famílies en situació desfavorida.

Des de l’administració s’ha de garantir, juntament amb les famílies, el dret a l’educació dels infants de 0 a 3 anys. És competència de l’administració garantir que el primer cicle de l’educació infantil sigui de qualitat i estigui l’abast de qualsevol família que ho desitgi.

Cal que l’administració tingui en compte les necessitats de les famílies i les noves realitats socials. Els pares i les mares necessiten una llar d’infants que els permeti fer compatibles les responsabilitats laborals amb les familiars i que tingui un cost assumible per l’economia familiar.

L’espai de migdia, que inclou el menjador, la migdiada o descans i el pati,  compleix objectius pedagògics en l’educació integral dels infants i alhora és una eina de conciliació per als seus progenitors.

Des de l’ajuntament hem d’oferir un espai de migdia de qualitat i fixar un preu raonable a aquest servei  tenint en compte la situació de crisi econòmica que estem patint.

El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20/5/1996) regula el servei escolar de menjador als centres educatius de titularitat del Departament d’Educació i en el seu article 14 estableix que el Departament d’Educació determinarà, per a cada curs escolar, el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador per als centres educatius que en depenen.

La RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació per al curs 2020-2021, va resoldre fixar el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació per al curs escolar 2020-2021, amb caràcter general en la quantitat de 6,33 euros/alumne/dia, IVA inclòs, i de 6,96 € pels comensals esporàdics (menys de tres dies a la setmana).

L’equip de govern de l’ajuntament de La Seu format per ERC i JUNTS ha decidit augmentar el preu de l’espai de migdia de la llar d’infants municipal Minairons fins el màxim que permet la llei.

Els regidors de Compromís x La Seu presentaran al Ple una moció amb mesures de suport a les famílies de la llar d’infants tenint en compte la situació de crisi econòmica en la que estem immersos: rebuig a cap augment en les quotes, rebaixa del 10 % (com a mínim) de l’import de l’espai de migdia i augment del nombre de beques.

Segons Carlota Valls, regidora de Compromís i consellera al Consell Comarcal, “per si no hi havia prou amb la pujada de preu dels menjadors a primària i secundària, ara ens pugen també el de la llar d’infants…sembla que els polítics de Junts i ERC no s’han adonat en quina situació es troben moltes famílies. Podem presumir de ser la comarca amb els preus més alts en menjadors escolars, els màxims que permet la llei, és una vergonya”. I afegeix “demanarem explicacions també a l’equip de govern si aquesta decisió l’han pres consultant als representants de les famílies, l’AMPA de Minairons”.

Compromís dona suport a la cooperació en la lluita contra el coronavirus

En el passat Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació va proposar l’adhesió al manifest de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat

Segons la ONU els efectes de la pandèmia en els països pobres seran devastadors

Vivim una pandèmia global i les conseqüències també seran globals. Segons les Nacions Unides en els països menys desenvolupats els efectes seran devastadors sobre la salut i la economia. Nosaltres també estem patint una gran crisi, però no podem abandonar a les persones que viuen als països més pobres, cal continuar esforçant-nos en ser solidaris i continuar ajudant.

El món encara no s’ha recuperat de l’anterior crisi econòmica que va comportar retallades en la sanitat pública, i ara, davant d’una pandèmia, paguem les conseqüències, i la gent més vulnerable del món encara ho és més. Aquesta mala experiència ens ha de servir per replantejar-nos les estratègies a seguir i reforçar els serveis socials i les polítiques públiques de cooperació i solidaritat.

L’ajuntament de la Seu ha dedicat el 0,7% del seu pressupost a projectes de cooperació i solidaritat, alguns liderats per ONG locals i altres pel Fons Català de Cooperació. Dels recursos dedicats a projectes del Fons s’ha prioritzar projectes adreçats a combatre la pandèmia i a enfortir les capacitats locals en la gestió de serveis bàsics dels països amb menys recursos.

En aquest sentit, l’ajuntament de la Seu som un model a seguir i cal que animem a la resta de municipis del país a ser solidaris i encarar la pandèmia de forma global. La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat ha endegat una iniciativa en aquesta línia: ha redactat un manifest que convida a governs municipals, comarcals, provincials i càrrecs electes a donar suport a la idea d’un municipalisme solidari, compromès amb la cooperació al desenvolupament i la garantia dels drets humans.

Compromís va demanar en la última reunió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació que l’ajuntament de la Seu d’Urgell s’adhereixi a aquest manifest i en faci ressò com a instrument de sensibilització entre la població i altres municipis.

Per Carlota Valls, regidora de Compromís “d’aquesta crisi hem de sortir tots, no pot quedar ningú enrere, ni de casa nostra ni d’enlloc… fins i tot en les situacions més desesperades podem donar la nostra mà al qui està pitjor que nosaltres”.

Enllaç al manifest:

https://www.confederaciondefondos.org/wp-content/uploads/2020/04/Confederacion-Fondos-Manifest-cooperacion-esp-3.pdf