Actualitat

Rebuig per part de Junts i ERC a crear una taula de treball per millorar el servei d’atenció a domicili a la comarca

Compromís va presentar ahir una moció al Ple del Consell Comarcal en la que mostrava la seva preocupació pel servei d’atenció a domicili i instava als grups comarcals a treballar plegats per millorar-ne el servei.

La externalització del servei per part del CAPAU no ha suposat cap millora per un servei que no cobreix les necessitats del territori i fomenta la precarització laboral de les seves treballadores.

En el Ple del Consell Comarcal celebrat ahir Compromís X Pirineu va presentar una moció en la que mostrava la seva preocupació pel servei d’atenció domiciliària i proposava la creació d’una taula de treball formada per representants dels tres partits polítics amb representació al Consell, amb tècnics dels serveis socials i representants del sector de l’atenció a les persones en situació de dependència, amb un doble objectiu: conèixer la situació real dels SAD i establir plegats objectius i línies de treball de futur per millorar-ne el servei. La moció va ser rebutjada per part de Junts i ERC.

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat tenen limitada l’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Inclou dos tipus de serveis: els serveis d’ajuda a domicili (tasques de llar i cura personal) i els servei de les tecnologies de suport i cura (telealarma i teleassistència).

El SAD està considerat com un servei social bàsic depenent del Departament de Treball, Afers Socials i Família i, en la nostra comarca, es gestiona des del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), que va decidir externalitzar els dos serveis. En la legislatura passada, concretament el 15/03/2018, es va aprovar el plec de condicions administratives i tècniques per licitar la contractació dels serveis d’ajuda a domicili.  

La consellera portaveu del grup comarcal, Carlota Valls, va argumentar els motius pels quals es fa necessari una revisió del servei: el dificultós procediment d’externalització, les precàries condicions de treball de les treballadores, algunes queixes rebudes per part dels usuaris en relació a la qualitat del servei que s’ofereix i el baix nombre de persones ateses en l’últim any a la comarca.

Pel que fa a la contractació, després de quatre concursos deserts, quasi dos anys després i amb certs problemes amb la presentació de la documentació, el novembre del 2019 se signa un contracte amb la única empresa que finalment es presenta, Suport Assistencial SL, empresa de nova creació i amb seu a Lleida. Compromís va formular a l’equip de govern la pregunta si es va estudiar en profunditat si es donaven les condicions adequades al territori per externalitzar aquest servei.

Compromís va recordar que la PADC (Plataforma d’Atenció Domiciliària de Catalunya) porta anys denunciant la situació de precarietat laboral en les empreses gestores dels SAD i ha fet un estudi que ha aportat dades com que el 93 % són dones, el 98% cobren menys de 1.000 € al mes i un 70 % treballen a temps parcial. Situació de les que no semblen estar exemptes les treballadores de la nostra comarca.

Per altra banda, també es va posar sobre la taula les queixes que s’han rebut per part d’usuaris del servei. El servei d’atenció a domicili requereix una gestió molt acurada donat que la majoria d’usuaris necessiten atenció a la mateixa franja horària, sent la primera hora del matí la més demandada, moment en que la persona en situació dependència necessita un suport per llevar-se del llit, realitzar la higiene personal, prendre la medicació i organitzar els àpats i les activitats del dia.

En aquest sentit, Compromís va preguntar a l’equip de govern quines eines de fiscalització disposa, com administració amb les competències delegades al respecte,  per controlar les condicions laborals dels treballadors així com  la qualitat del servei que s’ofereix.

En la última memòria del CAPAU es comptabilitzen 27 persones ateses al 2019 en el servei d’ajuda a domicili. Per a Valls, tenint en compte que tenim una població envellida per damunt de les dades mitjanes de Catalunya i una necessitat claríssima  de serveis d’atenció domiciliària per la manca de places de residència i de sociosanitari, el nombre de persones ateses denota clarament que el servei prestat és quantitativament insuficient.

Carlota Valls, consellera portaveu del grup de Compromís X Pirineu, ha declarat: “m’entristeix molt que Junts i ERC demostrin, un cop més, que la gent en situació de dependència no estiguin entre les seves prioritats. Que la nostra gent gran no protesti per la manca de places de residència i de sociosanitari i per l’insuficient servei a domicili, només s’explica pel caràcter tan sofert d’aquesta generació que mereixerien un tracte millor per part de tots”.

Compromís ofereix suport administratiu a persones en situació vulnerable

El desbordament dels serveis socials i el tancament d’oficines d’atenció al públic d’alguns organismes ha provocat una dificultat afegida a les persones en situació vulnerable

La tramitació telemàtica dels ajuts de les diferents administracions requereix de coneixements  i equipaments informàtics que molta gent no disposa

La pandèmia provocada per la COVID-19 ha portat una crisi econòmica de gran abast. Moltes persones han patit un ERTO o s’han quedat a l’atur, algunes d’elles s’han trobat sense cap prestació. Des de les diferents administracions s’han ofert ajuts de diferents tipus per aquestes persones per mirar de pal·liar els efectes devastadors en la economia de moltes persones i famílies.

Però la tramitació d’aquestes ajudes no és fàcil. En primer lloc, moltes d’elles només contemplen la via telemàtica, tant per sol·licitar-la com per enviar tota la documentació requerida.  Això implica que el sol·licitant ha de disposar d’uns coneixements i uns equipaments informàtics que molta gent no disposa, i menys ara en situació de crisi. Moltes persones fins i tot ara s’han vist obligades a donar de baixa el seu contracte de connexió a Internet per no poder pagar-ho.

Les ajudes amb tramitació presencial tampoc han estat exemptes de dificultats. El desbordament dels serveis socials i el tancament d’oficines d’atenció al públic d’alguns organismes ha provocat una dificultat afegida a les persones en situació vulnerable. Telèfons que sempre comuniquen, cites a molts dies enllà, dificultat per aconseguir certa documentació requerida… han afegit més angoixa a situacions ja per si molt estressants.

Davant d’aquesta situació, el grup polític de Compromís ha posat a disposició de la població un servei de suport administratiu en el local que disposa a la plaça del Carme, el que ha permès que, fins el dia d’avui, més de mig centenar de persones de La Seu i la comarca hagin pogut tramitar amb èxit la sol·licitud de les ajudes.

Aquest servei ha funcionat pel procediment de cita prèvia per garantir les mesures de prevenció en salut i amb una durada de fins a una hora i mitja per persona. Per Joan Barrera, regidor i portaveu del grup de Compromís, la decisió d’oferir aquest servei gratuït a la població més vulnerable ve donat “per complir amb allò pel que estem a política la gent de Compromís: per millorar la vida de les persones”.

Pel que fa al tipus de demanda, Barrera explica que “la majoria de demandes ha estat la tramitació de l’ingrés mínim vital, una ajuda sense precedents del govern de l’Estat que suposa el reconeixement del dret a una vida digna de totes les persones” i afegeix que “el que més ens demana la gent és ajuda per trobar feina, tots preferirien treballar i no haver de demanar res”.

Compromís presenta un estudi que demostra que la Seu està a la cua de Catalunya en llits per habitant

Compromís ha presentat un estudi en el que es mostren totes les mancances de l’hospital en nombre de llits, condicions de les instal·lacions i distància amb el centre de referència i apunta les possibles sortides, amb la construcció d’un nou edifici a l’Horta del Valira.

El grup de Compromís insisteix en la creació immediata d’una taula de treball per fer un Pacte de Ciutat per a definir el model hospitalari que es vol implementar a la Seu amb els serveis i atenció sanitaris adequats.

També es celebra la rectificació del Govern, amb les obres de l’Hospital, per destinar els diners a un nou edifici.

El grup municipal de Compromís X La Seu ha presentat avui un estudi en el que s’analitzen diverses variables de l’hospital, comparant-lo amb 10 hospitals del mateix nivell i amb una població de referència similar, objectivitza la situació del nostre Hospital i apunta les possibles sortides, sense perdre més temps.

L’any 2010 es van reduir el nombre de llits d’aguts de 52 a 26, xifra que es manté avui en dia. La mitjana de la l’Hospital de la Seu és de 1,09 llits per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana catalana i espanyola és de 2,45 llits per cada 1.000 habitants, i la mitjana europea és de 3,72 llits per cada 1.000 habitants.

Fent la comparació amb els altres 10 hospitals similars, s’ha pogut concloure que només l’Hospital de Sant Celoni té una xifra inferior, però amb l’avantatge de tenir el centre de referència a Granollers, molt a prop. Per tant, és una necessitat a curt termini d’ampliar aquestes places i el futur hospital, anunciat a la darrera reunió del Patronat, n’és una bona oportunitat.

També s’analitza la distància de viatge des dels diferents hospitals comparats amb el seu Hospital de referència i també es conclou que l’Hospital de la Seu és el pitjor juntament amb l’Espitau Val d’Aran. Tampoc acompanya en aquest sentit, el transport públic que és escàs.

També analitza altres variables com la població, l’envelliment o les condicions de l’actual hospital, les quals també demostren la necessitat de més llits d’aguts i de més qualitat.

Per tant, des de Compromís es celebra el canvi d’opinió i l’aturada de les obres previstes, objectiu principal d’aquest estudi, i reivindica la urgència de la creació de la taula de treball que revisi els serveis que s’han d’oferir a la Seu, l’Hospital de Meritxell d’Andorra com a Hospital de referència i com han de ser les instal·lacions del nou Hospital.

Ordeig declara que “el nou hospital és només avui un anunci, ara cal fer-ho realitat. Proposem un pacte de ciutat per definir el model hospitalari i la cartera de serveis” i afegeix que “cal actuar d’immediat. No podem perdre més temps.”

Compromís celebra que el Govern rectifiqui i aposti per un nou Hospital Públic a la Seu

Compromís lamenta que l’Hospital de la Seu té una de les mitjanes de llits d’aguts per habitant més baixes de Catalunya i que el projecte actual reduïa els llits hospitalaris.

El grup de Compromís insisteix en la creació immediata d’una taula de consens per definir el model hospitalari, no perdre els diners de la Diputació i garantir el finançament abans de les eleccions autonòmiques.

Durant la reunió del Patronat de la Fundació Sant Hospital del divendres 24 de juliol, s’ha anunciat l’inici del camí que ha d’acabar amb la construcció d’un nou hospital a la Seu d’Urgell.

En aquesta reunió s’ha posat en coneixement del Patronat que les obres previstes de reforma de l’actual Hospital que suposaven l’ampliació de places sociosanitàries i la limitació a mig i llarg termini dels llits d’aguts, amb un pressupost de quasi 5M€, s’atura d’immediat.

Compromís X La seu celebra que l’equip de govern rectifiqui la línia portada els darrers anys durant els quals s’havia fet cas omís a les propostes de Compromís de crear una taula de treball per parlar del futur de l’Hospital.

El grup de Compromís ha elaborat un estudi sobre la situació actual de l’Hospital, i els seus serveis, i les necessitats futures que caldria cobrir. En aquest estudi es fa palès que l’Hospital de la Seu està a la cua de tota Catalunya en quant al nombre de llits d’aguts per habitant.

La mitjana de llits d’aguts a l’Hospital de la Seu és de 1,09 llits per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana de Catalunya és de 2,45. Lluny també queden els 3,72 llits per cada 1.000 habitants de la mitjana europea.

Durant el passat ple del 13 de juliol, Compromís va posar un altre cop la necessitat d’abandonar el projecte anterior i crear la taula de treball político-tècnica que prepari el model hospitalari i sanitari del futur de la nostra ciutat i comarca, que ara ha estat escoltat.

Ara cal assegurar el finançament i el compromís del Govern de la Generalitat, sobretot, davant la proximitat de les eleccions al parlament de Catalunya que pot fer trontollar aquest projecte tan necessari per a la Seu d’Urgell.

També es reclama la recuperació dels serveis sanitaris perduts durant les retallades a les instal·lacions actuals. Cal atendre les deficiències i mancances de manera urgent a l’Hospital actual, al marge de la construcció del futur Hospital.

Compromís, malgrat tot el temps perdut durant tots aquests anys, ofereix tota la col·laboració i treball per a ajudar a que aquest projecte sigui una realitat en el més breu termini de temps possible.

Junts i ERC tornen a votar en contra d’una moció per la nova residència

Els grups de l’oposició reclamen que la Gent Gran sigui una prioritat després de més de 12 anys d’incompliments amb la nova residència.

Compromís alerta que es malbaraten diners públics com en el cas dels urinaris públics

En el Ple de l’ajuntament de La Seu celebrat el passat dilluns es van tractar, entre altres temes, modificacions de crèdit i de complements salarials, una moció per a la construcció urgent d’una residència per la gent gran i una interpel·lació sobre l’ús dels bufadors públics.

El grup de Compromís va votar en contra de la modificació de crèdit argumentant que un dels conceptes que provoca la necessitat d’aquesta modificació són els 12.000 € que costarà el trasllat d’un urinari públic de la seva fallida primera ubicació fins a la plaça Joan Sansa.

Per Joan Barrera, regidor portaveu del grup de Compromís “despeses com el magatzem municipal i l’urinari públic, a més de ser propostes amb un gran rebuig per part de la ciutadania, han suposat una despesa pública inacceptable i un exemple de com el govern municipal, sense cap tipus de projecte per la ciutat, malbarata els diners de tots”.

Les propostes de modificacions salarials van rebre el suport de tots els grups polítics. Carlota Valls, regidora de Compromís, va afirmar que “recolzarem totes les actuacions que vagin encaminades a actualitzar les retribucions que pertoquen als llocs de treball així com el reconeixement de les responsabilitat reals que assumeix el personal”.

La regidora va aprofitar per recordar a l’equip de govern que, per altra banda, cal treballar per contenir l’augment desmesurat de personal dels últims anys, per oferir estabilitat als treballadors, per abandonar la pràctica de contractacions irregulars, per evitar el traspàs de personal a altres organismes i per dotar a l’ajuntament d’una estructura organitzativa flexible i eficaç adaptada als nous temps i a les noves necessitats.

Els grups de la oposició van mostrar la seva preocupació al detectar que per l’equip de govern la construcció de la residència de la gent gran no sembla ser una prioritat. Tant en aquest ple com en el del mes de novembre, Junts i ERC no han donat suport a les mocions presentades pels grups de l’oposició encaminades a agilitzar els tràmits per aquest equipament.

La regidora Carlota Valls va recordar als presents que fa una dècada que des de Compromís es reclama la necessitat d’una residència pública de qualitat i que hi ha una partida pressupostària aprovada de 200.000 € per la redacció del projecte. Va demanar a l’equip de govern l’encàrrec immediat de la redacció d’aquest projecte i que es fixi una data d’una vegada per totes de la taula de treball per treballar-hi de forma participativa. Segons Valls “la construcció d’una nova residència s’ha convertit en una urgència social a la que l’equip de govern no està donant resposta”.

Per acabar, el grup de Compromís va presentar una interpel·lació sobre la necessitat de revisar el sistema de neteja viària de la ciutat, en concret la retirada dels bufadors. Aquest tema ja s’ha presentat en altres plens i en diferents reunions amb l’equip de govern sense resultats. En aquesta ocasió el grup de Compromís va aportar un informe amb un recull d’estudis mèdics i científics que alerten del perill d’aquestes eines en la salut de les persones i en l’equilibri de l’ecosistema.

Pel regidor Àngel Rúbio “sabem que els bufadors provoquen que respirem substàncies nocives per a la nostra salut com virus, bacteris, fongs i pol·len…és incomprensible que l’equip de govern no els hagi retirat ni tan sols en època de pandèmia com han fet moltes ciutats arreu del mon”.