Compromís denuncia que l’atenció bancària empitjora de forma preocupant a la Seu i a la comarca

La desaparició d’oficines als pobles perjudica sobre tot a la Gent Gran.

Les restriccions horàries a la Seu produeixen cues, malestar i dificultats en la gestió econòmica de les persones més vulnerables.

Compromís denuncia les condicions de l’atenció personal dels bancs i caixes a la Seu i comarca, una situació ja denunciada amb anterioritat i que, lluny de solucionar-se, empitjora cada dia.

A la desaparició d’oficines als pobles, ara s’ha de sumar les continues limitacions horàries en l’atenció personal de les oficines de La Seu, cosa que provoca llargues cues i dificultat per resoldre les gestions econòmiques de la població en general.

Però hi ha certes persones més perjudicades que altres. Les persones grans i les persones que per manca de formació o de recursos no disposen de les eines digitals o personals per dur a terme la majoria dels tràmits de forma telemàtica es veuen greument perjudicades i se les aboca a una situació injusta i de vulneració de drets.

Segons Paqui Gómez, regidora per Compromís de l’Ajuntament de la Seu “les mesures que estan aplicant els bancs fa que les persones grans estiguin més excloses d’una societat que avança però no els té en compte“.

Per aquest motiu, des de Compromís, volem recordar el contingut de la Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya. Un document de consens i de gran participació de la població civil catalana; promogut pel Departament de Benestar i Família i pel Consell de la Gent Gran de Catalunya; que va néixer com a compliment dels compromisos presos al 4t Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya, de les recomanacions del Llibre blanc de la gent gran activa i del Llibre blanc de la gent gran amb dependència; que respon a les indicacions i els objectius plantejats al Pla estratègic de la Segona Assemblea Mundial de l’Envelliment; i que es fonamenta en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Declaració dels Drets Humans i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

La Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya recull els cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits en els documents dels drets humans per a persones d’edat, i són els següents:

  • Dignitat: “Les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat i veure’ns lliures d’explotació i maltractaments físics i/o psíquics, així com de ser tractades dignament sense discriminació per causa d’edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o qualsevol altra condició.”
  • Independència: “Inclou l’accés a l’alimentació, l’aigua, l’habitatge, el vestit i l’atenció sanitària adequades, així com l’oportunitat de treball remunerat i l’accés a la capacitació i l’educació.”
  • Autorealització: “Les persones grans hem de poder desenvolupar plenament les oportunitats i les potencialitats a partir de l’accés als recursos educatius, culturals, espirituals, d’oci i temps lliure en la societat.”
  • Assistència: “Les persones grans hem de beneficiar-nos de la cura de la família, així com tenir accés als serveis socials, sanitaris i assistencials, i gaudir dels drets humans i fonamentals, quan residim tant en la llar pròpia com en centres d’atenció o institucions.”
  • Participació: “Les persones grans hem de participar activament en la formulació i en les polítiques que afecten directament el nostre benestar, des de la solidaritat amb altres generacions, en una societat per a tothom; aquest principi ha de ser entès des del dret a la lliure associació.”

Segons la  regidora Paqui Gómez “els principis que es recullen a la Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya s’estan vulnerant i necessitem polítics que vetllin per a que es compleixin. La gent gran té tot el dret a ser atesa en persona en les oficines bancàries“.

A petició de Compromís, els grups municipals presenten i aproven una moció en suport a les dones de l’Afganistan

L’arribada al poder dels talibans a l’Afganistan preocupa tant a les institucions europees com a la comunitat internacional. Aquest fet pot significar no únicament una aturada en el progrés dels drets de les dones i les nenes de l’Afganistan, sinó un vertader retrocés.

No podem apartar la mirada, quan es la vulneració dels drets humans la que està en joc. No podem creuar-nos de braços, quan sabem que actualment s’ha aconseguit que 3,3 milions de nenes rebin educació i dones participin en l’ocupació, la política o la vida social i això, pugui canviar. Perquè tot plegat és violència. Vulnerant, com s’apuntava, els drets de les dones i nenes del país i la seva llibertat d’expressió i decisió sobre la seva pròpia vida.

Davant d’aquesta situació, els grups municipals de l’Ajuntament de la Seu:

Es sumen a la preocupació de l’esmentada situació i pretenen donar suport a totes aquelles accions que tinguin com a objectiu evitar la vulneració dels drets fonamentals, la igualtat i les llibertats de decisió de les dones i nenes de l’Afganistan.

En aquesta línia, es reclama a la Comunitat Internacional totes les actuacions necessàries que puguin garantir els esmentats objectius. Instant també, al Consell Europeu i a la Comissió Europea a facilitar la gestió de corredors humanitaris des de l’Afganistan a la UE i l’obertura de fronteres per tal de donar una solució responsable i solidària.

Finalment, els grups municipals es comprometen a prendre mesures concretes. Com ara, reactivar el registre de famílies acollidores i col·laboradores de població refugiada i, donar prioritat a projectes que preservin els drets de les nenes i les dones de l’Afganistan i altres territoris en situació similar, amb el 0’7% del pressupost que es dedica a desenvolupament i cooperació internacional.

Compromís celebra l’aprovació de la moció en defensa de la tolerància i el respecte cap a les persones LGTBI al Pirineu

La moció tenia com a un dels seus punts d’acord mostrar tot el suport i escalf als dos veïns del poble de Querforadat que van denunciar discriminació homòfoba

Compromís va insistir en la necessitat d’activar els recursos públics que siguin necessaris per tal d’atendre adequadament a les víctimes d’agressions homòfobes

El passat dimecres 22 de desembre Compromís x Pirineu va presentar al ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell una moció en defensa de la tolerància i al respecte cap a les persones LGTBI al Pirineu, motivada per la denuncia de discriminació homòfoba per part d’una parella del poble de Querforadat, al municipi de Cava.

Segons Compromís malgrat que la nostra societat i la legislació han avançat molt en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI, encara hi ha molt camí per recórrer en el respecte i tolerància. Segons l’Observatori contra l’homofòbia durant aquest any 2021 s’ha registrat un augment del 47% de les incidències LGTBI fòbia.

La moció recull el fet que les polítiques públiques per la lluita contra l’homofòbia estan molt centrades i pensades des de les gran capitals o àrees metropolitanes, sense tenir prou en compte la realitat de les comarques rurals o de muntanya. I posa d’exemple el cas de la parella pirinenca que resideix al poble del Querforadat que ha denunciat públicament reiterades discriminacions homòfobes i la manca de suport institucional.

Compromís proposa que es revisin i millorin els protocols actuals per tal d’atendre i resoldre els casos de discriminacions a les zones rurals i/o els micropobles d’arreu del Catalunya. I afegeix que els ajuntaments del Pirineu poden fer una feina molt important de conscienciació i de respecte cap a tots/es els veïns, per la seva proximitat.

La moció, que es va aprovar amb els quatre vots a favor de Compromís i l’abstenció dels consellers de Junts i ERC, va suposar la declaració de compromís del Consell Comarcal amb els drets i llibertats de les persones LGTBI arreu del Pirineu; la condemna de tot acte, episodi, comportament, agressió i/o discriminació LGTB-fòbia;  i l’impuls d’una campanya de sensibilització i visibilització dels drets de les persones LGTBI, conjuntament amb les Administracions Públiques afectades i l’Observatori contra l’homofòbia.

Carlota Valls, portaveu del grup comarcal Compromís x Pirineu, declara que “en la lluita contra la discriminació de les persones LGTBI és necessari una condemna unànime, rotunda i sense fissures a qualsevol agressió per raó d’orientació sexual” i demana que “les administracions han de revisar i adaptar les lleis, els protocols i els recursos a les zones rurals per a que permetin actuar de forma eficient en casos de discriminació i s’evitin situacions com les viscudes amb els veïns de Cava”.

Junts i ERC pugen els impostos municipals desestimant les al·legacions a l’ordenança fiscal de Compromís

El grup de Compromís va presentar al·legacions contra l’ordenança fiscal per tal d’aturar la pujada de l’IBI i del cobrament de la taxa a terrasses dels bars i restaurants i els paradistes del mercat.

Malauradament, l’equip de govern liderat per Viaplana i Fàbrega ha tornat a donar l’esquena a la ciutadania, comerços i empresaris.

Al plenari del proppassat dimarts, dia 21 de desembre, es va aprovar definitivament les ordenances fiscals per a l’exercici del 2022 en les quals hi ha una pujada de l’IBI, i on s’aprovava també el cobrament de les terrasses a bars i restaurants (50% des del mes de juny) i les parades del mercat setmanal d’aquest any 2021.

Els regidors i regidores de Compromís X La Seu van presentar al·legacions contra l’ordenança fiscal aprovada el passat mes d’octubre que pujava l’IBI un 3,3% i tornava a cobrar l’ocupació de via pública per terrasses als bars i restaurants, de manera parcial de juny a desembre, i les parades del mercat. Aquestes al·legacions pretenien anul·lar aquesta decisió i congelar els impostos, però Junts i ERC van votar en contra, amb la complicitat de la CUP.

Cal recordar que les al·legacions contra el cobrament de la taxa per ocupació de via pública per terrasses i parades del mercat setmanal estaven recolzades per les signatures de la majoria dels afectats per aquesta mesura, tant de bars i restaurants com de paradistes.

L’Ajuntament de la Seu, que és l’administració més propera als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, hauria de posar-se ara més que mai al seu costat, tal i com han fet múltiples ajuntaments d’arreu de Catalunya, però un cop més l’equip de govern liderat per Viaplana i Fàbrega ha donat l’esquena a la ciutadania, als comerços i empresaris.

Compromís va tornar a denunciar que aquest increment dels impostos tampoc tindrà un reflex als serveis oferts per part de l’Ajuntament de la Seu. Des de fa molts anys la ciutat té uns impostos molts superiors al nivell de serveis que es posa a disposició del ciutadà.

Tal i com va defensar el portaveu de Compromís Joan Barrera: “en situacions econòmiques dures com les que estem vivint davant de la pandèmia sanitària de la COVID-19, cal estar al costat de les persones i dels empresaris que són els que dinamitzen la ciutat, malgrat la desídia de l’equip de govern”.

Compromís vota no als pressupostos de l’Ajuntament de la Seu

Fàbrega i Viaplana aproven uns comptes que no aporten cap resposta a les necessitats de la ciutadania.

Compromís ha mostrat la manca de confiança a l’equip de govern davant dels reiterats incompliments del pacte del pressupost del 2021.

Ahir es va celebrar el plenari municipal en el que es debatia el pressupost per l’any 2022, que és el document que explica com es gestiona els diners públics durant un any.

Aquest no és el pressupost que la Seu necessita, i no respon a les qüestions principals que aquests comptes haurien d’haver abordat. No aporta un projecte ferm a futur per a la nostra ciutat.

El tema principal que hauria d’haver afrontat aquests comptes és el de la reactivació econòmica. La Seu i la comarca lideren el rànquing negatiu en quasi tots els indicadors socioeconòmics tal i com ho reflecteix l’IDESCAT. Des de l’equip de govern no es dona cap resposta al respecte, més enllà de la construcció de l’edifici de l’INEF.

Per altra banda, el grup municipal de Compromís X La Seu va posar sobre taula la problemàtica que pateix el pressupost en el que les despeses fixes suposen un 88% del total, quedant només un 12% per  fer polítiques de promoció econòmica, serveis socials, cultura, festes, etc. També va criticar l’externalització de serveis públics com la del Servei Atenció a l’Entorn Domiciliari, amb empreses que maltracten al personal, i l’encariment dels Serveis Socials.

Des de l’equip de govern es va anunciar una pujada d’impostos per compensar una mala gestió feta durant els darrers anys de governs de Convergència i ERC. Compromís rebutja aquesta mesura perquè la ciutadania de la Seu d’Urgell ja pateix una pressió fiscal molt elevada amb un dels IBIs més cars de l’Alt Pirineu i Aran.

La inversió en pisos de propietat privada, amb usdefruit de l’Ajuntament per 99 anys, per habitatge social des de la societat HiULS, també es va valorar del tot insuficient. Compromís reivindica la necessitat de tenir un parc d’habitatge públic de propietat 100% municipal per a fer polítiques d’habitatge a preus assequible. Ja hem vist exemples clars de les conseqüències de la nul·la gestió de l’habitatge a La Seu als darrers 16 anys com han estat les ocupacions il·legals dels pisos de plaça Europa.

Compromís X La Seu també va valorar molt negativament el fet de no deixar participar a l’oposició en el pressupost i els reiterats incompliments del pacte per al pressupost de 2021. El portaveu Joan Barrera va afirmar que “la confiança dels regidors i regidores en l’equip de govern s’ha esgotat i no els hi podem tornar a donar la confiança”.