Compromís X La Seu lamenta la defunció de Mn. Xavier Parés, Degà del Capítol Catedralici, rector del 2003 al 2017 i Fill adoptiu de la Seu d’Urgell.

Mn. Xavier Parés, a més de la seva important tasca religiosa ha tingut una manifesta projecció social.