Rebuig per part de Junts i ERC a crear una taula de treball per millorar el servei d’atenció a domicili a la comarca

Compromís va presentar ahir una moció al Ple del Consell Comarcal en la que mostrava la seva preocupació pel servei d’atenció a domicili i instava als grups comarcals a treballar plegats per millorar-ne el servei.

La externalització del servei per part del CAPAU no ha suposat cap millora per un servei que no cobreix les necessitats del territori i fomenta la precarització laboral de les seves treballadores.

En el Ple del Consell Comarcal celebrat ahir Compromís X Pirineu va presentar una moció en la que mostrava la seva preocupació pel servei d’atenció domiciliària i proposava la creació d’una taula de treball formada per representants dels tres partits polítics amb representació al Consell, amb tècnics dels serveis socials i representants del sector de l’atenció a les persones en situació de dependència, amb un doble objectiu: conèixer la situació real dels SAD i establir plegats objectius i línies de treball de futur per millorar-ne el servei. La moció va ser rebutjada per part de Junts i ERC.

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat tenen limitada l’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Inclou dos tipus de serveis: els serveis d’ajuda a domicili (tasques de llar i cura personal) i els servei de les tecnologies de suport i cura (telealarma i teleassistència).

El SAD està considerat com un servei social bàsic depenent del Departament de Treball, Afers Socials i Família i, en la nostra comarca, es gestiona des del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), que va decidir externalitzar els dos serveis. En la legislatura passada, concretament el 15/03/2018, es va aprovar el plec de condicions administratives i tècniques per licitar la contractació dels serveis d’ajuda a domicili.  

La consellera portaveu del grup comarcal, Carlota Valls, va argumentar els motius pels quals es fa necessari una revisió del servei: el dificultós procediment d’externalització, les precàries condicions de treball de les treballadores, algunes queixes rebudes per part dels usuaris en relació a la qualitat del servei que s’ofereix i el baix nombre de persones ateses en l’últim any a la comarca.

Pel que fa a la contractació, després de quatre concursos deserts, quasi dos anys després i amb certs problemes amb la presentació de la documentació, el novembre del 2019 se signa un contracte amb la única empresa que finalment es presenta, Suport Assistencial SL, empresa de nova creació i amb seu a Lleida. Compromís va formular a l’equip de govern la pregunta si es va estudiar en profunditat si es donaven les condicions adequades al territori per externalitzar aquest servei.

Compromís va recordar que la PADC (Plataforma d’Atenció Domiciliària de Catalunya) porta anys denunciant la situació de precarietat laboral en les empreses gestores dels SAD i ha fet un estudi que ha aportat dades com que el 93 % són dones, el 98% cobren menys de 1.000 € al mes i un 70 % treballen a temps parcial. Situació de les que no semblen estar exemptes les treballadores de la nostra comarca.

Per altra banda, també es va posar sobre la taula les queixes que s’han rebut per part d’usuaris del servei. El servei d’atenció a domicili requereix una gestió molt acurada donat que la majoria d’usuaris necessiten atenció a la mateixa franja horària, sent la primera hora del matí la més demandada, moment en que la persona en situació dependència necessita un suport per llevar-se del llit, realitzar la higiene personal, prendre la medicació i organitzar els àpats i les activitats del dia.

En aquest sentit, Compromís va preguntar a l’equip de govern quines eines de fiscalització disposa, com administració amb les competències delegades al respecte,  per controlar les condicions laborals dels treballadors així com  la qualitat del servei que s’ofereix.

En la última memòria del CAPAU es comptabilitzen 27 persones ateses al 2019 en el servei d’ajuda a domicili. Per a Valls, tenint en compte que tenim una població envellida per damunt de les dades mitjanes de Catalunya i una necessitat claríssima  de serveis d’atenció domiciliària per la manca de places de residència i de sociosanitari, el nombre de persones ateses denota clarament que el servei prestat és quantitativament insuficient.

Carlota Valls, consellera portaveu del grup de Compromís X Pirineu, ha declarat: “m’entristeix molt que Junts i ERC demostrin, un cop més, que la gent en situació de dependència no estiguin entre les seves prioritats. Que la nostra gent gran no protesti per la manca de places de residència i de sociosanitari i per l’insuficient servei a domicili, només s’explica pel caràcter tan sofert d’aquesta generació que mereixerien un tracte millor per part de tots”.