La taula de treball sobre el model sanitari de la Seu d’Urgell es posarà en marxa al setembre

Durant el ple municipal celebrat dilluns, Compromís va demanar la creació durant el mes de setembre de la taula de treball per avançar plegats.

Aquesta taula de treball serà político-tècnica amb membres de tots els grups municipals i amb experts i professionals sanitaris.

El dilluns 14 de setembre, es va celebrar el ple municipal en la que el grup municipal de Compromís X La Seu va fer un prec on es tornava a demanar la creació urgent d’aquesta taula de treball que ha de ser l’instrument per a definir el model sanitari de futur a la Seu i comarca.

Després de l’anunci, el 24 de juliol, on es va anunciar la construcció d’un nou hospital a la Seu d’Urgell i l’aturada de les obres que s’havien de començar de construcció de nous llits sociosanitaris a l’actual edifici de l’Hospital, aquesta taula de treball és més important que mai.

Aquest anunci de la construcció del nou hospital és una primera passa d’un llarg camí i des de Compromís es creu imprescindible fer un Pacte de Ciutat en la que s’impliquin tots els grup municipals, així com experts i professionals en la matèria.

Des de Compromís, sempre s’havia traslladat que les obres previstes a l’edifici antic de l’actual hospital, no s’adequaven a les necessitats sanitàries de la població de la nostra ciutat, ni a les de la població de referència a la qual ofereix els serveis la Fundació Sant Hospital. Per una banda, aquesta reforma impossibilitava una possible ampliació dels llits d’aguts i, per una altra banda, l’ampliació dels llits sociosanitaris tampoc resolien la necessitat el nombre de places que es necessiten.

Cal recordar que el grup municipal de Compromís X La Seu ja havia traslladat la necessitat urgent de la creació d’aquesta taula de treball. De fet, Compromís va presentar, al ple de novembre de l’any 2019, la proposta de la creació d’una taula de treball político-tècnica que estudiés de forma conjunta el model sanitari que volem implementar a la Seu d’Urgell.

Aquesta taula haurà d’establir un model sanitari ampli que no només tingui en compte el nou hospital, sinó que també inclogui l’atenció primària i, sobretot, l’atenció a la gent gran.

L’atenció a la gent gran ha de ser un dels pols importants d’acció. És palesa la necessitat de la construcció urgent d’una residència de nova planta al terreny de l’Horta del Valira, per posar remei urgent a la manca de places de residència a la Seu i a la comarca, amb el model que decideixi la taula de treball que inclogui els nous models que garanteixin un tractament digne a les persones.

Per tant , Compromís X La Seu va tornar a demanar al ple la creació d’aquesta taula de treball vital per al futur de la nostra ciutat al ple proppassat. L’actual alcalde de Junts, Jordi Fàbrega, va donar el seu suport i compromís de tenir-la en marxa abans de finals del mes de setembre.

Compromís, malgrat tot el temps perdut durant aquest temps, ofereix un altre cop tota la col·laboració i treball per a ajudar a que aquest projecte sigui una realitat en el més breu termini de temps possible.

Ordeig declara que “hem d’aconseguir entre tots un Pacte Sanitari que garanteixi la sanitat pública de qualitat durant dècades a la nostra ciutat i també a la comarca” i afegeix que “aquest pacte haurà d’abordar no només el tema de la construcció del nou hospital, sinó també la cartera de serveis, així com la futura residència”.