Compromís demana a la consellera que es garanteixi el dret a l’avortament a les dones del Pirineu

En la demarcació de Lleida no es pot practicar l’avortament quirúrgic i en cap hospital del Pirineu es prescriuen les píndoles abortives.

Les dones del Pirineu que volen exercir el seu dret legal a la interrupció voluntària de l’embaràs han de fer llargs desplaçaments a altres províncies.

Compromís x Pirineu ha fet arribar una carta a la Hble. Sra. Consellera de Salut, Alba Vergés, demanant que es garanteixi el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs al Pirineu, la necessitat d’equiparar els serveis en els hospitals generals de nivell bàsic i que a l’hora de gestionar els hospitals situats a les comarques del Pirineu es tingui en compte la distància geogràfica i la orografia fins l’hospital de referència.

La Llei orgànica 2/2010, de 3 de març garanteix el dret a l’avortament a través de la xarxa de salut pública. Però, en la realitat, les dones del Pirineu es troben amb el greuge d’haver de fer llargs desplaçaments donat que en la demarcació de Lleida no hi ha cap hospital que realitzi avortaments quirúrgics i, a més, en cap hospital del Pirineu s’ofereixen les píndoles abortives.

Segons Compromís les causes d’aquesta situació injusta cap a les dones de muntanya són tres: la prevalença d’hospitals vinculats a l’església catòlica, una històrica inacció del Departament de Salut i un característic  immobilisme dels partits conservadors que han governat el Pirineu en les últimes dècades.

Compromís proposa revisar els concerts de departament de Salut amb hospitals vinculats a l’església catòlica i denuncia que la llei reconeix la objecció de consciència però contempla també que els centres mèdics han de garantir que hi hagi algun professional disposat a fer-ho, cosa que no s’està complint en molts hospitals.

Malgrat les reivindicacions de les associacions de dones feministes, dels partits progressistes i de les pròpies afectades, les administracions locals  no han lluitat mai de forma contundent per una solució a aquesta situació, deixant palesa una forma de governar conservadora i allunyada de les fites aconseguides en la lluita pels drets de les dones.

En la carta a la consellera Compromís escriu “La nostra petició és clara: una dona que viu al Pirineu i  vulgui exercir el seu dret a interrompre l’embaràs ha de poder fer-ho en les mateixes condicions que una dona que visqui a qualsevol altre indret de Catalunya. I aquesta situació s’ha de fer extensiva a tots els serveis mèdics bàsics que ha d’oferir un hospital comarcal als seus habitants”.

Per Carlota Valls, consellera portaveu de Compromís pel Pirineu, “si volem un país territorialment equilibrat és imprescindible aplicar mesures de discriminació positiva. La lluita contra el despoblament i per l’equilibri territorial, passa per poder garantir el dret a la salut pública, i als altres serveis bàsics, dedicant els recursos necessaris per obtenir solucions realistes i definitives”.